Veiligheid

Veiligheid Mijn vorige blog gaat over vrijheid. Kortgeleden hoorde ik deze prachtige beknopte maar allesomvattende definitie: Vrijheid ligt in de ruimte tussen […]