Veiligheid

Veiligheid Mijn vorige blog gaat over vrijheid. Kortgeleden hoorde ik deze prachtige beknopte maar allesomvattende definitie: Vrijheid ligt in de ruimte tussen […]

Leven in Vrijheid

Wat is vrijheid? Even googlen levert deze definitie op: Vrijheid is de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen. In maatschappelijke zin behelst het […]