Leven in Vrijheid

Wat is vrijheid? Even googlen levert deze definitie op: Vrijheid is de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen. In maatschappelijke zin behelst het […]